Vidareutbildning hos Ackermann College

Det naturliga valet för fysioterapeuter, sjukgymnaster och läkare som vill vidareutbilda sig i sitt arbete med patienter med smärtproblem i rygg, leder och muskler.

Våra kurser i strukturell osteopati och mjuk kiropraktik erbjuder dig alla nycklar för att på ett framgångsrikt sätt hjälpa patienter till en smärtfri och smidigare vardag.

Ditt livs chans

Fungerar de behandlingar du idag erbjuder dina patienter optimalt? Detta är en fråga du med jämna mellanrum bör ställa dig om du har ett yrke där du behandlar människor med olika typer av smärt- och rörelseproblematik. Livet handlar om utveckling och att ta alla chanser att få lära sig mer och gå framåt inom sitt yrke såväl som privat.

Genom att lära dig doktor Ackermanns osteopatiska och mjuka kiropraktiska tekniker kommer du att känna tillfredställelse i att hjälpa alla dina patienter till en bättre vardag på ett effektivt och framgångsrikt sätt. För dina patienters skull bör du helt enkelt ta denna möjlighet att lära dig den exakta diagnostiska metod och de behandlingstekniker som Ackermann-metoden erbjuder.

static0@2x
static1@2x

Den moderna tekniken "Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik"

Det välrenommerade och numera världskända Ackermann College grundades av Dr. W. P. Ackermann, år 1974 i Stockholm, Sverige och tar idag emot studenter från hela världen som vill lära sig mer om hur man framgångsrikt kan behandla och lindra patienters smärta i leder, muskler och rygg.

Dr Ackermann har framgångsrikt tagit fram en metod som brukar kallas för strukturell osteopati och mjuk kiropraktik och undervisningen riktar sig till aktiva professionella som vill ta nästa steg vad gäller kunskap om hur man framgångsrikt kan behandla smärttillstånd som exempelvis ryggont, nackproblem och huvudvärk.

Kursen bygger på forskning såväl som praktisk erfarenhet av tusentals patienter som sökt och fått hjälp genom Ackermann-metoden och fokuserar på att ge sina studenter såväl praktisk som teoretisk kunskap inom området.

Ackermann College strävar efter att alltid leverera högsta möjliga nivå vad gäller såväl praktisk behandling på mottagningskliniken som i den undervisning och fortbildning som erbjuds här och är därför ett naturligt val för den som söker professionell och effektiv fortbildning.

Exakt diagnostik och målinriktade behandlingstekniker

Utbildningen inom strukturell osteopati och mjuk kiropraktik enligt doktor Ackermann är en vidareutbildning för terapeuter med grundutbildning i anatomi och fysiologi. Exempel på yrkesgrupper som vänder sig till oss är läkare, sjukgymnaster och fysioterapeuter.

All undervisning sker i små grupper om fem till åtta studenter per lärare och är utformad för att varje elev skall få ut maximal praktisk kunskap. Vi vill att alla våra elever skall behärska en exakt diagnostik och målinriktade behandlingsmetoder som är varumärket för kursen.

Under denna utbildning lär du dig känna till orsak och verkan vid ryggsmärtor och en målinriktad behandlingsteknik. Vi erbjuder helt enkelt en intensivkurs där du kan lära dig uppnå kiropraktikens effektiva och ofta ögonblickliga behandlingsresultat. Varje behandlingsgrepp diskuteras med anatomiska underlag, skelettmodeller, röntgenbilder och patienter och du får även individuell handledning i varje specialgrepp – allt för att garantera kvalitet i den kunskap vi lär ut.

Genom att lära dig den målinriktade diagnos- och behandlingstekniken som doktor Ackermann förespråkar kan du nå fantastiska resultat med dina patienter. Kursens innehåll bygger på mer än fyra decenniers forskning och praktisk erfarenhet och är väl genomarbetat och prövad. Genomförande av kursen innebär att du kan erbjuda dina patienter en helhetsbehandling med strukturell osteopati och mjuk kiropraktik som garanterat ger resultat.

static2@2x

5 skäl att vidareutbilda dig

Små seminariegrupper

Genom små seminarier med ca. 6 deltagare per lärare möjliggör vi en intensiv inlärning där du inte "försvinner i mängden". 90% av kursen är praktik.

Enkel inlärning

Även de mest komplicerade osteopatiska-kiropraktiska principerna förmedlar vi på ett lätt förståeligt sätt. En av principerna på Dr. Ackermann's seminarier är nämligen att fokusera på väsentligheterna.

Över 40 års erfarenhet

Dr. Ackermann's skelettforskning och terapimetod bygger på över 40 års erfarenhet. Lärare vid seminarierna är läkare, naturläkare och fysioteraputer med mångårig praktikerfarenhet med Ackermann metoden.

Mjuk kiropraktisk metod

En mjuk kiropraktisk metod förutsätter en målinriktad diagnostik. Endast på det sättet kan du på ett optimalt sätt lägga an vid blockeringen för att mjukt mobilisera den blockerad leden. Att förmedla detta till dig är en av våra huvuduppgifter.

Instruktivt läromaterial

Dr. Ackermann's bildrika lärobok, instruktions-DVD samt interaktiva lärande möjliggör en intensiv inlärning. På så sätt har du möjlighet att, när som helst, repetera det inlärda.

Är du redo att ta nästa steg i karriären?

Om utbildningen

Vårt inlärningsmål

Vårt mål är att ge dig djupa praktiska och teoretiska kunskaper om ett osteopatiskt och kiropraktiskt behandlingskoncept som du målinriktat kan använda för att behandla funktionella störningar i ryggraden och lederna.

Avslutad grundkurs innebär att du omedelbart kommer att känna dig trygg i att använda teknikerna i din egen praktik med stor framgång.

Praktisk träning

Efter grundkursens avslutande finns möjligheter till fellowship och dina lärare finns tillgängliga för att stödja dig i din praktik med andvändning av Ackerman-metoden och efter sex månader har du möjlighet att gå vidare till vår fortsättningskurs – masterskursen. Efter examensarbete i denna kurs kommer du att kunna erhålla diplomet Master of Chiropractic (non-academic).

Vi erbjuder också refresherkurser för den som vill upprätthålla sina kunskaper och rekommenderar en sådan kurs vartannat år. Det finns också ett hedersdiplom som efter tre års klinisk praktik, särskild tilläggskurs och godkännande från Ackermann College kan ge auktoriserad lärarstatus inom Ackermann-metoden.

Punktlista – intensivkurs

Ryggradens biomekanik: Indikationer och kontraindikationer

Bäcken och ländrygg

Specifik diagnos: palpation, diagnostiska tester

Sekundfenomen, kausala orsakskedjor

De mest effektiva behandlingsteknikerna

Bröstrygg, skuldergördeln

Halsryggraden, inklusive axis, atlas, occiput - mjuka och mycket specifika tekniker

Extremitetslederna

Kliniska fall, differentialdiagnos

Diagnostisk radiologi

Holistisk behandling

I vår grundkurs lär du dig ett osteopatiskt och kiropraktiskt behandlingskoncept som du på ett systematiskt och målinriktat sätt kommer att kunna använda för att behandla funktionella störningar i ryggraden och lederna.

Vi går igenom och lär oss om ryggradens biomekanik, bäcken och ländrygg, specifik diagnos, palpation och diagnostiska tester. Dessutom behandlar vi ämnet sekundfenomen och kausala orsakskedjor, de mest effektiva behandlingsteknikerna, bröstryggen, skuldergördeln och halsryggraden.

Under kursens gång kommer vi också prata om och lära oss mer om extremitetslederna, ta upp kliniska fall, differentialdiagnoser, diagnostisk radiologi och sist men inte minst holistisk behandling.

Våra diplom

diploma1-1

Vid avslutad teoretisk och praktisk examen på intensivkursen "Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik" utdelas ett Certifikat som bevis på genomgången grundkurs.

Efter avslutad grundkurs skall du praktisera enligt Ackermann- Metoden i din praktik under minst sex månader. Våra lärare står till förfogande för frågor.

diploma2-1

Elever som efter avslutad grundkurs praktiserat enligt Ackermann- Metoden minst sex månader kan delta i vår påbyggnadskurs som avslutas med ett diplom.

På denna utökade påbyggnadskurs kan efter beståndet teoretiskt och praktiskt examensarbete diplomet med titeln "Master of Chiropractic" (non academic) erhållas.

Detta diplom, som givits ut i mer än 40 år, är ett bevis på utbildningen i Ackermann Metoden. Diplomet skall inte förväxlas med en universitetstitel, tex. MSc, MChiro.

diploma3-1

Master-elever som arbetat klinskt enligt Ackermann-Metoden under minst tre år kan delta i en påbyggnadskurs som avslutas med ett diplom.

Vid beståndet teoretiskt och praktiskt examensarbete kan diplomet med titeln "Certificate of Honour" erhållas.

Detta diplom kan efter särskild överenskommelse ge "Auktoriserad Lärarstatus" i Ackermann-Metoden.

Våra lärare

Helene-279x344

Helene Ackermann (lärare)

Naprapat

Har över 40-års praktisk- och utbildningserfarenhet inom Ackermann-Metoden. Utbildat flera tusen fysioterapeuter, kiropraktorer, läkare och osteopater inom Ackermann-Metoden för behandling av ryggsmärta.

Jonas-Alemo-PT-279x344

Jonas Alemo

Fysioterapeut

Arbetat med idrottsmedicin och ortopediska skador mer än 15 år. Sjukgymnastexamen, ortopedisk specialistkompetens OMI bas och advanced. Mer än 10 års erfarenhet med Ackermann-Metoden, och 5 års erfarenhet som lärare för Ackermann College.

Ackermann_profil-279x344

Giorgio Maalouf

Chirosteopath, ND
 

Flera års erfarenhet av att behandla idrott- och arbetsskador med hjälp av Ackermann metoden. Medlem i internationella förbund så som ACA, WFC och WALT.

Kursplan

Kurser inom Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik startar vid Ackermann College flera gånger per år och här nedan kan du hitta mer information om när nästa spännande kurstillfälle startar. Ta chansen - läs mer om vilka möjligheter som finns idag.

Läromaterial

För våra vidareutbildningar och specialistkurser hittar du allt läromaterial du behöver i webshopen. Det material vi erbjuder i samband med våra kurser är noga utvalt för att passa för såväl själva utbildningen som för att använda som referens och uppslagsverk för framtida bruk.

book