Migrän

Ackermann Institutet har lång erfarenhet och kunskap kring att behandla patienter med migrän.

Migrän innebär att man får kraftiga pulserande huvudvärk som bäst kan beskrivas som attacker. Dessutom upplever många illamående och problem med ljud, ljus och lukter. Besvären går dock att lindra med korrekt behandling.

Vad innebär det att man får migrän?

Migrän är idag något av en folksjukdom som drabbar väldigt många någon gång under livet. När man får migrän upplever man en mängd olika symptom men det vanligaste är en kraftigt pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Ofta känner man sig dessutom illamående och kan till och med få kräkningar. Man är i allmänhet också känslig för ljud, ljus och lukter. I vissa, mer sällsynta fall, kan man til och med känna av domningar i ben och armar.

Man brukar inom sjukvården tala om två typer av migrän – migrän med aura och migrän utan aura.

Migrän med aura
Denna typ av migrän kännetecknas av synpåverkan med ett visst flimmer. Man kan också få känselrubbningar som drabbar enbart den enda kroppshalvan. En del drabbade känner av talsvårigheter och även hörselproblem innan själva huvudvärken dyker upp.

Migrän utan aura
Denna typ av migrän har i allmänhet inte något förstadium på samma sätt som migrän med aura har. Istället kan den som drabbas få humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller känna en plötslig trötthet. Huvudvärken brukar komma snabbt efter detta. Den som har migrän av denna typ känner sig ofta mycket trött och utmattad efter en attack.

En migränattack innebär ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystem och kan se olika ut för varje individ. Tydligt är dock att det för många påverkar vardagen kraftigt och man söker därför febrilt efter tips mot migrän.

Vem kan drabbas av migrän?

Migrän är en neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst. Det finns viss forskning som tyder på att fler kvinnor än män drabbas av migrän och man kan tänka sig att detta har orsaker som att kvinnor är de som exempelvis är gravida och i och med detta har hormonpåverkningar under livets gång. Även i ungdom eller som barn kan man drabbas av migrän.

Orsaken till migrän är något man länge forskat på men den är ännu inte helt klarlagd även om ärftlighet till viss del verkar spela in. Migrän kan bland annat utlösas av sömnbrist, fasta, stress och hos kvinnor hormonförändringar.

Kan man förebygga migrän själv?

Den som drabbats av migränanfall känner sig ofta maktlös inför situationen och tillståndet eftersom det till stor del kan påverka ens vardag på ett negativt sätt. Det finns tyvärr inget som garanterat förhindrar och förebygger migrän vad gäller saker man kan göra själv men däremot rekommenderas alla migränpatienter att själva eller tillsammans med utbildad personal försöka komma underfund med vad som utlöser attackerna och på så sätt i alla fall minska riskerna för att det skall ske.

Genom att undvika sådana situationer som kan utlösa anfall kan man skapa så goda förutsättningar som det går för att man skall slippa alltför många attacker.

Migrän är harmlöst som sådant men om attackerna förvärras eller man upplever ytterligare biverkningar av sin migrän och nya symptom bör man alltid kontakta en läkare för att försäkra sig om att de inte beror på något annat än just migränen. Detta är dock ovanligt.

text-img

Hur behandlar man migrän?

Migrän kan idag hos de allra flesta patienter behandlas framgångsrikt med medicin. Detta gäller såväl i förebyggande syfte som när man redan har drabbats. Medicin mot migrän kan man få utskrivet av kvalificerad personal efter besök och utredning.

Det finns dock ett par andra sätt man kan behandla migrän på och bland dessa märks speciellt akupunktur som är ett väldigt vanligt val bland migränpatienter idag. En akupunktör använder sig av en speciell slags nålar som sticks in på tryckpunkter i kroppen och på så vis lättar på smärtan. Dessa gör inte ont och patienten upplever ingen extravagant smärta under behandlingen. Tekniken med akupunktur är väl prövad genom åren och erkänns numera av den traditionella sjukvården som ett effektivt sätt att behandla bland annat migrän.

En duktig akupunktör kan efter ordentlig kartläggning rekommendera i vilken omfattning du behöver behandling och varför. Se därför till att vara tydlig med vilken typ av besvär du upplever när du träffar honom eller henne för första gången.

Var kan jag hitta hjälp för min behandling?

Hjälp mot migrän är helt enkelt relativt enkelt att få om man vänder sig till en kvalificerad behandlare. Den som är intresserad av att använda annat än traditionella läkemedel eller i alla fall vill komplettera med exempelvis akupunktur kan idag relativt enkelt hitta en sådan.

För att försäkra sig om att man besöker en kvalificerad akupunktör bör man vända sig till en välkänd behandlare som oss på Ackermann Institutet. Vi har många års erfarenhet av att behandla patienter med migränanfall och lägger stor vikt vid att se till varje enskild individ för att på så sätt kunna ge tips mot att man skall drabbas alltför ofta. Vårt mål är helt enkelt att skapa de allra bästa förutsättningarna för att du som drabbad skall slippa fler migränanfall i ditt liv.

specialists

Dr. P.W. Ackermann, MD, PhD

Ackermann Institutets grundare

Wilhelm Paul Ackermann, född i Tyskland, började sina naturmedicinska studier i Sverige och blev sedan Heilpraktiker (naturmedicinare) i Tyskland. Efter vidare studier i kiropraktik i USA och i Storbritannien arbetade han som assisterande skolläkare i Stockholm. Senare grundade han först Ackermann Institutet, 1968, och år 1974 Ackermann College of Chiropractic där de av honom på bas av amerikansk kiropraktik utvecklade diagnos och behandlingssystemet lärs ut.

Boka behandling

08-662 04 02

Du vet väl att du kan boka tid för behandling online? Klicka på knappen "Boka behandling" och välj en tid som passar dig.

book@2x