Vidareutbildning vid Ackermann College

Den moderna tekniken med "Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik"

Ackermann College grundades 1974 av Dr. W.P. Ackermann, DC, DN, HP, Stockholm. Dr. Ackermann-Metoden i "Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik" grundar sig på mer än 40 års erfarenhet av undervisning och tillämpning på tusentals patienter.

Målinriktad kiropraktik. Diagnos och teknik.

Utbildningen i "Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik" enligt Dr. Ackermann är en vidareutbildning för terapeuter med grundutbildning i anatomi och fysiologi såsom läkare, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Dr. W.P. Ackermanns över 40-åriga forskning och kliniska erfarenheter utgör basen för utbildningen. Undervisningen sker i små grupper med fem till max åtta elever per lärare - så att varje elev får ut maximal praktisk kunskap. Den individuella undervisningen gör också att vi sätter en ära i att alla våra elever behärskar "den exakta kiropraktiska diagnosen och målinriktade behandlingen", vilket utgör varumärket för kursen.

I patienternas intresse vill vi sprida kunskap och slå ett slag för vårt system för behandling av onda ryggar. Ty åtta av tio fall av ryggbesvär kan behandlas med gott resultat med kiropraktiskt teknik om du lär dig känna till orsak och verkan vid ryggsmärtor och en målinriktad behandlingsteknik.
Också du kan uppnå kiropraktikens effektiva, ofta ögonblickliga behandlingsresultat efter att ha genomgått en intensivkurs hos oss. Det kommer dina patienter till godo - det intygar åter och åter våra forna elever. Vår mjuka behandlingsteknik passar kvinnor lika bra som män.
En kurs hos oss överträffar alla dina förväntningar.


Varje behandlingsgrepp diskuteras med anatomiska underlag, skelettmodeller, röntgenbilder och patienter. Du får individuell handledning i varje specialgrepp. Du lär dig bland annat analysera atlaskotans alla förskjutningsmöjligheter för att kunna hitta sju smärtande palpationspunkter som vägledning för behandlingen. Du lär dig att skilja de primära smärtorsakerna från de sekundära.
Detta kallar vi den högre kiropraktiska skolan !

De resultat du kan uppnå genom att lära dig den målinriktade kiropraktiska diagnos- och behandligstekniken talar för sig själv. Vetande är makt och det har du och dina patienter nytta av. Ackermann-Metoden har vuxit fram ur insikt om orsak och verkan under fyra decenniers forskning och praktikerfarenhet. Det nya är att våra forskningsresultat gör det möjligt för dig att under en veckas grundkurs kunna förvärva all den kunskap i diagnostik och teknik som behövs för en kiropraktisk helhetsbehandling.

En resa - en kurs som lönar sig !


Fem unika skäl att besöka Ackermann College

1. Små seminariegrupper
Genom små seminarier med ca. 6 deltagare per lärare möjliggör vi en intensiv inlärning där du inte "försvinner i mängden". 90% av kursen är praktik.

2. Enkel inlärning
Även de mest komplicerade kiropraktiska principerna förmedlar vi på ett lätt förståeligt sätt. En av principerna på Dr. Ackermann's seminarier är nämligen att fokusera på väsentligheterna.

3. Stor erfarenhet
Dr. Ackermann's skelettforskning och kiropraktiska metod bygger på över 40 års erfarenhet. Lärare vid seminarierna är läkare och naturläkare med mångårig praktikerfarenhet med Ackermann metoden.

4. Mjuk kiropraktik
En mjuk kiropraktisk metod förutsätter en målinriktad kiropraktisk diagnos. Endast på det sättet kan du på ett optimalt sätt lägga an vid blockeringen för att mjukt mobilisera den blockerad leden. Att förmedla detta till dig är en av våra huvuduppgifter.

5. Publikationer
Dr. Ackermann's lärobok, instruktions-DVD samt hans andra publikationer möjliggör en intensiv inlärning. På så sätt har du möjlighet att, när som helst, repetera det inlärda.


Reflektioner kring kursen
"Strukturell Osteopati

Mjuk Kiropraktik"

...de lärorikaste dagarna i mitt liv:

Att jag som gammal räv inom ortopedin fortfarande har så mycket att lära mig inom mitt område - det hade jag aldrig kunna drömma om.

Tack för de härliga dagarna hos er i Stockholm som jag fick nöjet att uppleva.
De var de lärorikaste dagarna i mitt liv!


Också dina förväntningar kommer att vida överträffas!

 

We rely on cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies.